Slike na zidu- rasporedite uspešno uz nekoliko pravila

Ne vešajte slike previsoko. Ne ostavljajte među njima suviše praznog prostora. Ne vešajte ih ni prenisko oko prostora za sedenje, kako glavom ne biste udarali o njih. Ne vešajte ih po strogom rasporedu, ali ni neobavezno bez plana kao bezvredne zidne dekoracije. Ne pokušavajte da ih uskladite s bojama koje preovladavaju u prostoriji.

picture-frames-wall-arrangements-picture-frame-arrangements-on-wall-picture-frame-wall-arrangements-best-picture-frame-arrangements-ideas-on-frame-picture-frame-arrangements-on-wall-picture-frames-dir.jpg

Postoji jos mnogo pravila, ali jedan konačan obrazac zapravo i ne postoji, budući da ima vrlo mnogo slikarskih tehnika, a da o motivima, koloristiškim nijansama i stilovima u slikarstvu i ne govorimo.

BLOG5_GALLERYWALL_111517.jpg

Simetričan raspored. Obratite pažnju na širinu razmaka izmedju slika.

 

Evo nekoliko pravila koja vam mogu biti od koristi pri vešanju slike na zid:

BLOG7_GALLERYWALL_111517.jpg

Uspravno postavljene slike učiniće sobu prividno većom, a vodoravno širom.

 

Jednobojna pozadina prikladnija je za izlaganje slika od šarenila. Ako ipak morate da obesite sliku na pozadinu s raznobojnim uzorkom, uokvirite je širokim jednobojnim okvirom. Taman, skoro crni zid najviše doprinosi izražajnosti slike. Budući da su slike namenjene isključivo gledanju, morate računati s prosečnom visinom čoveka u sedećem ili stojećem položaju.

BLOG3_GALLERYWALL_111517.jpg

Bela pozadina sa belim ramovima i raznobojnim slikama.

 

Čak i u slučju da na zidu nameravate da izložite veću količinu slika najrazličitijih oblika, morate o tome da vodite računa. Još nešto imajte na umu: pogled posetilaca po pravilu će se zaustaviti približno u sredini takve kompozicije, osim ako ga nečim izuzetno zanimljivim namerno ne skrenete u stranu.

BLOG1_GALLERYWALL_111517.jpg

Slike ne moraju da vise na zidu. Ode su izložene na policama i zajedno s drugim predmetima predstavljaju zbirku.

 

Bez obzira na to da li želite simetričan ili asimetričan raspored, između slika koje postavljate na zid uvek mora biti određeni razmak. Taj razmak ne sme biti širi od polovine najuže slike iz skupine koju nameravate da izložite. Što je više slika na jednom zidu to je važniji njihov raspored, jer o tome zavisi koliko će svako pojedinačno izloženo delo doći do izražaja.

BLOG10_GALLERYWALL_111517

Slike su okačene tako da im donja ivica čini ravnu liniju. Dovoljno su visoko tako da ne smetaju osobama naslonjenima na zid.

 

 

BLOG9_GALLERYWALL_111517

Ovaj zid je prekriven sličnim slikama, ali se cela kompozicija sastoji od nekoliko manjih, odvojenih celina.

 

 

BLOG8_GALLERYWALL_111517

Na zidu iznad radnog stola dominira veliko ogledalo. Manje slike i predmeti se odlično uklapaju u celinu.

 

 

BLOG12_GALLERYWALL_111517

Ovakav raspored različitih oblika postaje još zanimljiviji zhvaljujući nenametljivom trpezariskom stolu.

 

Literatura: Terence Cornan
Foto: Pksa, Onekingslane

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s